CÔNG TY TƯ VẤN DOANH TRÍ LUẬT
lsdncc@gmail.com
08:00 - 17:30
0976.228.883

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh ngành nghề có điều kiện

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

1. kinh doanh dịch vụ pháp lý;
2. kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm;
3. Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y;
4. Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy họach xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng;
5. Kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
6. Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật;
7. Kinh doanh dịch vụ xông hơi khử trùng;
8. Kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải;
9. Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
10. Kinh doanh dịch vụ kế toán;
11. Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ định giá bất động sản;
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH
1. Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
- Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 3.000 tỷ đồng)
- Ngân hàng liên doanh: 1000 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 3.000 tỷ đồng);
- Ngân hàng 100% vốn nước ngoài: 1000 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 3.000 tỷ đồng);
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD.
2. Quỹ tín dụng nhân dân (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
- Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1.000 tỷ đồng;
- Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng.
3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
- Công ty tài chính: 300 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 500 tỷ đồng);
- Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng (đến hết ngày 30/12/2010 là 150 tỷ đồng).
4. Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007)
5. Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007)
6. Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008)
7. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007)
8. Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD (Điều 14 Luật điện ảnh)
9. Kinh doanh cảng hàng không: (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)
- Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng
- Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng
10. Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)
- Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng
- Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng
11. Kinh doanh vận chuyển hàng không: (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)
11.1 Vận chuyển hàng không quốc tế:
- Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng
- Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng
- Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng
11.2 Vận chuyển hàng không nội địa:
- Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng
- Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng
- Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng
12. Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)
13. Kinh doanh lữ hành: Kinh doanh lữ hành quốc tế: 250 triệu đồng (Thông tư 04/2001/TT-TCDL ngày 24/12/2001 của Tổng cục Du lịch)


MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN KHÁC
1. Kinh doanh Karaoke;
2. Phát hành, xuất bản ấn phẩm;
3. Quảng cáo;
4. Kinh doanh trò chơi điện tử;
5. Kinh doanh vũ trường;

LIÊN HỆ

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH TRÍ LUẬT
Đ/c: Số 35/417 Đằng Hải, P.Đằng Hải, Q.Hải An, Tp. Hải Phòng
ĐT: 02252678989 **** DĐ: 0976 228 883
Zalo: 0976 228 883
Email: lsdncc@gmail.com
Web: http://thanhlapdn.com