Tôi đang hưởng trợ cấp mất sức hàng tháng do BHXH chi trả thông qua Bưu điện làm đại lý. Tôi có 17 năm làm việc có đóng BHXH nhưng tôi đang hưởng theo chế độ mất sức lao động, vậy tôi có thể đóng một lần 3 năm còn thiếu vào BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí hay không?

 
 
BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:
 
Điều 37 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc có quy định về chế độ đối với người đang hưởng chế độ hằng tháng mà trước đó có thời gian đóng BHXH chưa được tính hưởng BHXH.
 
Theo quy định nêu trên người lao động có đủ điều kiện hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ; Quyết định số 613/QĐ-TTg đang hưởng trợ cấp mất sức lao động mà có thời gian đóng BHXH (không bao gồm thời gian công tác đã tính hưởng trợ cấp mất sức lao động) quy định tại Điều 24 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.
 
Đối chiếu quy định, trường hợp của bà nếu thời gian đóng BHXH 17 năm mà đã tính hưởng trợ cấp mất sức lao động rồi thì không thuộc đối tượng thực hiện theo quy định này.

Trường hợp thời gian đóng BHXH 17 năm của bà (không bao gồm thời gian công tác đã tính hưởng trợ cấp mất sức lao động) nếu chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu, nếu có nguyện vọng thì được đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu với mức cao hơn.

 
Bà có thể tham khảo thêm Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 29/12/2015 ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện. dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn