Bà Nguyễn Thị Ngọc (TP. Hà Nội) nghỉ việc được 9 năm 7 tháng, đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, có đầy đủ giấy tờ và đã nhận được quyết định hưởng 6 tháng bảo hiểm thất nghiệp.

 
Bà Ngọc thử việc tại 1 công ty mới, nhưng 3 tháng sau công ty mới ký hợp đồng và thông báo sẽ đóng bảo hiểm cả thời gian thử việc. Bà Ngọc đến Trung tâm dịch vụ việc làm để khai báo tình trạng việc làm và được tư vấn, sẽ bảo lưu số tháng đóng bảo hiểm cho bà nhưng bà phải trả lại số tiền 2 tháng đã nhận trợ cấp thất nghiệp.
 

Bà Ngọc hỏi, có quy định nào về việc người lao động phải trả lại số tiền đã hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

 
 
Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Nguyễn Thị Ngọc như sau:
 
  • Theo quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm và Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng khi có việc làm.

 

  • Người lao động được xác định là có việc làm trong trường hợp đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 3 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

 

  • Do thông tin bà cung cấp không thể hiện cụ thể về thời điểm hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật và thời gian bà đã hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng từ ngày, tháng, năm nào nên BHXH Việt Nam chưa đủ căn cứ để trả lời cụ thể. Để biết thêm chi tiết đề nghị bà tập hợp hồ sơ, liên hệ với cơ quan BHXH nơi bà đang cư trú.
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn