CÔNG TY TƯ VẤN DOANH TRÍ LUẬT
lsdncc@gmail.com
08:00 - 17:30
0976.228.883

Công ty CP

Theo luật doanh nghiệp năm 2005 thì:

-   Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này;

-   Ngay khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân;

-   Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn;

-   Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

-   Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ công ty;

-   Đây là lựa chọn của đa phần các công ty lớn có ít nhất 3 cá nhân hoặc tổ chức góp vốn trở lên, kinh doanh những ngành nghề đòi hỏi vốn lớn thực hiện lọa hình này có thể huy động vốn dễ dàng và từ nhiều nguồn và đối tượng khác nhau, Công ty Cổ phần phù hợp cho tất cả các ngành nghề kinh doanh pháp luật Việt Nam cho phép;

LIÊN HỆ

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH TRÍ LUẬT
Đ/c: Số 35/417 Đằng Hải, P.Đằng Hải, Q.Hải An, Tp. Hải Phòng
ĐT: 02252678989 **** DĐ: 0976 228 883
Zalo: 0976 228 883
Email: lsdncc@gmail.com
Web: http://thanhlapdn.com