Quý doanh nghiệp cần một công ty dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp thực hiện một số thủ tục để đáp ứng các nhu cầu trong kinh doanh hoặc để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định

Quá trình Kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

 

Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài chính được xây dựng trên cơ sở:

 • Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.
 • Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.
 • Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán.
 • Phù hợp với thực tiễn kinh doanh và môi trường pháp luật Việt Nam.
 • Ngoài ra, theo yêu cầu của nhiều Doanh nghiệp, chúng tôi đã thực hiện các dịch vụ: Kiểm toán hoạt động, Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán thông tin tài chính.
 
Quá trình Kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.
 
 

Các gói dịch vụ kiểm toán của chúng tôi:

 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Kiểm toán trên cơ sở thỏa thuận trước
 • Soát xét thông tin tài chính
 • Dịch vụ kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản
 • Dịch vụ kiểm toán và tính độc lập
 • Dịch vụ kiểm toán theo IFRS
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ Công ty kiểm toán

Lợi ích dịch vụ kiểm toán chúng tôi đem lại

 • Đúng pháp luật, thay mặt doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế
 • Nhanh chóng chính xác, đơn giản hóa thủ tục
 • Chi phí vô cùng hợp lý
 
 
Qua hoạt động kiểm toán,chúng tôi giúp các doanh nghiệp khắc phục những điểm còn tồn tại, hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp.
 

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TOÀN QUỐC

Hotline: 0944 815 951 - 01655 863 230

Mail: dichvuketoan.org@gmail.com

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào