Tôi được tuyển dụng vào biên chế bệnh viện từ tháng 1/2014, hưởng chế độ lương tập sự 9 tháng mức 85% của hệ số 2,34 từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2014. Từ tháng 10/2014, tôi được hưởng lương hệ số 2,34. Ngày 5/6/2017, tôi được bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bắc Ninh.
 
Trong quá trình công tác, tôi luôn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm. Vậy tôi xin được hỏi là năm 2017 tôi có được tăng lương trước thời hạn không? Nếu được nâng lương trước thời hạn thì tôi phải nộp bằng khen vào thời điểm nào và được tăng lương trước mấy tháng?
 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung bà trình bày, bà thuộc đối tượng xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017. Bằng khen của Tỉnh Đoàn là một trong các thành tích được tính làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng.

 
Sau khi cơ quan nơi bà đang công tác đã có kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và xét thi đua, khen thưởng hàng năm (trong tháng 12/2017), bà phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan (qua bộ phận Tổ chức cán bộ) và nộp bằng khen để cơ quan xem xét, quyết định danh sách được nâng bậc lương trước thời hạn, theo nguyên tắc xét từ thành tích cao nhất trở xuống cho đến hết chỉ tiêu 10% tổng số người trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn