Tôi làm việc và đóng BHXH tại một công ty ở TP. Hà Nội từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2015. Từ ngày 1/4/2015, tôi chuyển đến làm việc tại công ty TNHH ở tỉnh Bắc Ninh, nhưng chưa chốt được sổ bảo hiểm tại công ty cũ. Tại công ty mới, tôi vẫn sử dụng số sổ bảo hiểm ở công ty cũ để đóng tiếp BHXH.  dịch vụ thành lập dn tại bắc ninh

Vừa qua, tôi chốt được sổ bảo hiểm ở công ty cũ đến hết tháng 12/2015. Như vậy, thời gian tôi đóng trùng BHXH trên cùng 1 số sổ bảo hiểm ở 2 công ty là 9 tháng. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết trường hợp của tôi.

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

 
Căn cứ Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; Công văn số 25/LĐTBXH-BHXH ngày 5/1/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hoàn trả tiền đóng BHXH, BHTN và Khoản 5.1 Điều 46 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT;  dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ
trường hợp của ông Vũ có từ 2 sổ BHXH trở lên thì được gộp sổ BHXH, thời gian đóng trùng BHXH, BHTN được hoàn trả số tiền đã đóng. Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH, BHTN để được hướng dẫn cụ thể.
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn