Công ty của tôi là doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu không tiêu thụ nội địa thì khi xuất khẩu hàng hóa có được hoàn thuế GTGT không?

 
Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 12b Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

 
“4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.”
 
 
 
Như vậy, căn cứ theo quy định trên về đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế GTGT thì Công ty trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý. dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn