Thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển cho Doanh nghiệp chế xuất

Ngày 16/01/2017, Bộ Tài Chính ban hành công văn 610/BTC-CST

 
Căn cứ:
 
– Khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC
 
 
Theo đó:
Đối với dịch vụ vận chuyển cho doanh nghiệp chế xuất trong khu chế xuất, trừ dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0% khi đáp ứng các điều kiện sau:
 
+ Có hợp đồng cung ứng dịch vụ đối với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan ; dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ
 
+ Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật….

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn