Ngày 28/12/2016, BHXH Việt Nam ban hành công văn 5276/BHXH-CSYT về việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng

 
Theo đó:
 
1)  Đang trong thời gian tham gia BHYT chờ gia hạn thẻ
Người bệnh trình giấy tiếp nhận hồ sơ và phiếu trả kết quả  do cơ quan BHXH cấp (Mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH)  hoặc biên lai thu tiền đóng BHYT do Đại lý thu cấp (Mẫu C68-HD kèm theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012) mà trên mẫu có ghi thẻ BHYT cũ. dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 
 
2)  Đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn
 
– Đối với các đối tượng tham gia BHYT đang điều trị nội trú tại cơ sở KCB nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì được hưởng quyền lợi BHYT cho đến khi ra viện; dịch vụ thành lập chi nhánh công ty
 
– Đối với các đối tượng tham gia BHYT đang trong đợt điều trị ngoại trú nhưng thẻ BHYT hết hạn thì được hưởng quyền lợi BHYT cho lần điều trị ngoại trú đó.
 
(Đính kèm mẫu 01 hoặc mẫu C68-HD nếu tại TP.HCM, theo công văn 2026/BHXH-GĐ1, ngày 30/12/2016)
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn