Chuyển tiền từ tài khoản ATM của cá nhân thanh toán cho người bán có được khấu trừ thuế GTGT không?

 
Trả lời:

 

Căn cứ theo Khoản 10Trả lời:, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau:

 
“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng mình việc chuyển khoản từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán, tài khoản của bên mua và bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

Việc chuyển tiền từ tài khoản cá nhân thanh toán cho người bán thì sẽ không được coi là thanh toán qua ngân hàng nên sẽ không được khấu trừ thuế GTGT.  dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ
Trừ trường hợp mua vé máy bay, hay thanh toán cho các nhà  mạng nước ngoài, thanh toán qua thẻ ATM của cá nhân, mà việc thanh toán đó được quy định trong quy chế của công ty.
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn