1. Phương thức đóng:

 

a. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức quy định đối với người sử dụng lao động và người lao động, để chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

 
Lưu ý : UNC, phiếu nộp tiền phải ghi đầy đủ 3 tiêu chí sau: Tên đơn vị; Mã đơn vị tham gia BHXH; Nội dung nộp tiền.
 
– Trường hợp đã quá thời hạn phải đóng theo quy định mà đơn vị chưa đóng hoặc đóng thiếu thì ngoài việc phải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng, đơn vị còn phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền chưa đóng, chậm đóng theo quy định.
 
– Trường hợp đơn vị không chuyển đủ tiền phải đóng trong kỳ và tiền lãi chậm đóng.
 
 

b. Đóng tiền 1 lần thời gian còn thiếu để giải quyết chế độ:

 
– Người lao động đã đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm còn thiếu tối đa không quá 6 tháng, thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, thời điểm hưởng ngay tại tháng đóng đủ số tháng còn thiếu liền kề tháng sinh nhật (kể cả trường hợp giám định y khoa). http://thanhlapdn.com/i576-dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-uy-tin-gia-re.html]dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ
 
– Trường hợp người lao động còn thiếu tối đa không quá 6 tháng để đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội mà có thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng, thì thân nhân được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất với mức đóng hằng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi chết.
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn