Kết quả  thanh tra tài chính tại 16 Cục thuế trong 2 năm 2014-2015 của Thanh tra Bộ Tài chính đã phát hiện kiến nghị truy thu trên 57,442 tỷ đồng tiền thuế thu nhập DN, thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.

Do đó, Bộ Tài chính vừa có văn bản chấn chỉnh các tồn tại trong công tác quản lý thuế. 

 

Kết quả thanh tra, cho thấy, việc kiểm tra, rà soát kê khai thuế tại các DN của cơ quan Thuế còn hạn chế; Công tác quản lý nợ thuế tại một số Cục thuế chưa tốt khi tổng số tiền nợ thuế, nợ tiền phạt năm sau tang cao hơn năm trước.

 
Trong đó nợ khó thu, nợ dài hạn có xu hướng tăng như: Cục Thuế Hải Phòng tăng 398.479 triệu đồng, tăng 32%; Cục thuế Vĩnh Phúc tăng 169.334 triệu đồng, tăng 34%; Cục thuế Thanh Hóa tăng 134.537 triệu đồng, tăng 21%; Cục thuế Lào Cai tăng 107.079 triệu đồng, tăng 27%; Cục thuế Bình Thuận tăng 69.967 triệu đồng, tăng 22%.
 
 
Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã chấn chỉnh việc tham mưu các cấp có thẩm quyền về chế độ, chính sách thuế của cơ quan Thuế. Trong đó, đã chỉ ra khi chính sách ưu đãi thuế thu nhập DN đối với hoạt động đầu tư mở rộng, một số Cục thuế Bắc Ninh, Bình Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc… chưa kịp thời rà soát, đề xuất cơ quan như: UBND tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định mới dẫn đến để sót các nguồn thu. dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ
 
Bên cạnh đó, có Cục thuế chưa chủ động, quyết liệt tham mưu cho tỉnh trong việc gia hạn, miễn, giảm nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền thuế thu nhập DN không đúng đối tượng, không đúng thời gian quy định của pháp luật.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn