Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2019 áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng.

 

– Theo đó, từ ngày 01/01/2019, lương tối thiểu trên 4 vùng lương sẽ được tăng thêm tăng từ 160.000 - 200.000 đồng so với mức của năm 2018.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 01/01/2019, như sau:

 
+ Vùng I: 4.180.000 đồng (Tăng thêm 200.000 đồng so với mức của năm 2018)
 
+ Vùng II: 3.710.000 đồng (Tăng thêm 180.000 đồng so với mức của năm 2018)
 
+ Vùng III: 3.250.000 đồng (Tăng thêm 160.000 đồng so với mức của năm 2018)
 
+ Vùng IV: 2.920.000 đồng (Tăng thêm 160.000 đồng so với mức của năm 2018)

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn