Đào tạo kế toán thực hành excel

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành excel

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành excel

Lớp học thực hành kế toán trên Excel dạy thực hành lên sổ sách, lập các bảng biểu từ chi tiết đến tổng hợp, lập báo cáo tài chính...dựa trên những bộ chứng từ thực tế của những công ty đang hoạt động
Trung tâm đào tạo kế toán thuế thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán thuế thực tế

Công Ty Kế toán Hà Nội đã khai giảng lớp học kế toán thuế thực hành tổng hợp thực tế. Dựa trên công việc của một kế toán tổng hợp phải làm hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Đảm bảo học xong các bạn có thể đảm nhiệm vị trí kế toán của bất kì doanh nghiệp nào.